Nyíradonyi Értéktár
Nyíradony Város Önkormányzata a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 4.§ (2) és (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Nyíradony Város területén a települési értékek azonosításával, a települési értéktár létrehozatalával és annak gondozásával, valamint adatainak a megyei értéktárba történő megküldésével, azaz a települési értéktári feladatok ellátásával a Móricz Zsigmond Művelődési és Információs Házat bízta meg.

Az értéktár munkája azzal vette kezdetét, hogy a településhez köthető, valamint a településen található természeti és épített értékeket összegyűjtötte. Ezeken az értékeken kívül a településhez, a Nyíradonyban élő emberekhez, lakossághoz kapcsolódó archívumként megmaradt fotókat, hangfelvételeket, videofelvételeket, továbbá művészeti alkotásokat is folyamatosan iktatja a Helyi Értéktár Bizottság.

A Helyi értéktár célja, hogy gyűjtse, rendszerezze a Nyíradony Város életéhez kapcsolódó értékeket, megőrzésre szánt dokumentumokat, amelyek segítségével méltóképpen ápolhatjuk hagyományainkat.

6. § (1) A helyi önkormányzat közigazgatási területén fellelhető, illetve az ott létrehozott nemzeti érték felvételét a települési, tájegységi vagy megyei értéktárba bárki írásban kezdeményezheti az adott érték fellelhetőségének helye szerint illetékes önkormányzat polgármesteréhez, illetve a megyei közgyűlés elnökéhez címzett javaslatában.”

Az értékeket a következő szakterületenkénti kategóriák szerint kell összegyűjteni, rendszerezni: agrár- és élelmiszergazdaság, egészség és életmód, épített környezet, ipari és műszaki megoldások, kulturális örökség, sport, természeti környezet, turizmus és vendéglátás.
Terveink közé tartozik, hogy javaslatot nyújtunk be a Nyíradony Város értéklistájából kiválasztott értékek települési értéktárba történő felvételéhez, majd a Megyei Értéktár Bizottsághoz, melyben kérjük a kiválasztott, vagy bárki által írásban kezdeményezett és elfogadott helyi értékek felvételét a Megyei Értéktárba, adott esetben nemzeti értékké nyilvánításukat. Ezt követően a Magyar Értéktárba, majd a Hungarikumok Gyűjteményébe való felvételt is javasolhatjuk, amennyiben a kiválasztott értéket erre megfelelőnek találjuk.

A javaslatokat e-mailen, postai úton és személyesen is be lehet nyújtani, nyomtatványát megtalálhatják a Móricz Zsigmond Művelődési Házban. Várjuk érdeklődését és javaslatát a nyíradonyi helyi értékek összegyűjtéséhez.Javaslattételi adatlap a nemzeti érték települési értéktárba történő felvételéhez


Javaslattételi adatlap a nemzeti érték megyei értéktárba történő felvételéhezA Nyíradonyi Értéktár Bizottság által elfogadott helyi értékek:

Nyíradonyi Pávakör - Javaslat

Nyíradonyi Pávakör - Határozat


Harangi Imre ökölvívó életműve - Javaslat


Harangi Imre ökölvívó életműve - Határozat

„KINCSESTÁR”


 

A nyíradonyi művelődési ház a köznevelés eredményességéért

EFOP-3.3.2-16-2016-00352


részletek..

„GYÖNGYHÁZ”

Társadalmi Megújulás Operatív Program
Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában
részletek..

„HAGYOMÁNYAINKBÓL ÉPÍTKEZÜNK”

A Társadalmi Megújulás Operatív Program
Építő közösségek” 3. ütem – A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos
 alapkompetenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában.