Tevékenységek

„HAGYOMÁNYAINKBÓL ÉPÍTKEZÜNK” 
2013. január-2014. augusztus

Tevékenységek

A projekt keretében 4 kreatív terület - kézművesség, képzőművészet, fotográfia és előadóművészet - elméleti és gyakorlati ismereteit adjuk át a helyi általános és középiskola tanulóinak.
A tanulók e négy terület valamelyikén heti szakköri foglalkozásokon beható ismeretekre, készségekre tesznek szert, a tréningek során képessé válnak azok újszerű felhasználására.
Új tanulási formákat sajátítanak el, képesek lesznek a négy terület valamelyikén
komplex produktumot létrehozni, azt hasznosítani.
A kreatív kompetenciafejlesztés során előtérbe helyezzük a környezeti nevelést, tudatosítjuk a fenntartható fejlődés fontosságát.
A program során a helyi értékek, hagyományok felszínre kerülnek, s ezekből merítjük
az ötleteket a fiatalok számára jövőt jelentő pályaválasztáshoz
.


A tevékenységek azonos menetrend szerint kerülnek megvalósításra, s egy félév alatt lezajlanak  
1. Elméleti szakasz 5x2 óra
2. Tréning 5 órás: 3 óra gyakorlat, 2 óra asszertív tréning
3. Kreatív műhelyfoglalkozások 30 óra
4. Tréning 5 órás: 3 óra gyakorlat, 2 óra asszertív tréning
5. Helyben megvalósított 4 napos tábor a nyári szünetben: napi 5 órás foglalkozások


Kompetenciafejlesztéshez kapcsolódó kiegészítő tevékenységek
Kompetenciafejlődés mérése
Pályaválasztási tanácsadás egyénenként a szakkörök résztvevőinek Alkotóházi látogatás
az Elfelejtett játékaink, kismesterségek és a Festészet alapjai szakkör tagjaival
Fotókiállítás látogatás a Nyíradonyi családok ünnep- és hétköznapjai - tematikát feldolgozó
fotószakkörösökkel
Színházlátogatás a színjátszó szakkör tagjaival
Alkotóházi látogatás a Vászonfazék nyomában kézműves és a Szobrászat alapjai kézműves szakkör tagjaival
Művészeti iskolák, alkotóházak bemutató börzéje
Táncbemutató - Néptánc élőzenével Táncbemutató - Népek táncai
Kiadványkészítés - a fotószakkör tagjaival a többi kreatív terület bemutatására


Elfelejtett játékaink, kismesterségek – Kézművesség
Kölcsey Ferenc Általános Iskola
Szent Mihály Görög Katolikus Általános Iskola

A vászonfazék nyomában-fazekasság – Kézművesség 
Kölcsey Ferenc Általános Iskola
Szent Mihály Görög Katolikus Általános Iskola

Lakóhelyünk épített és természeti értékei – Fotográfia 
Kölcsey Ferenc Általános Iskola
Szent Mihály Görög Katolikus Általános Iskola

Nyíradony családok ünnep- és hétköznapjai régen és ma – Fotográfia 
Kölcsey Ferenc Általános Iskola
Szent Mihály Görög Katolikus Általános Iskola

A társas összejövetelek hagyományai lakóhelyünk- tánc – Előadóművészét 
Kölcsey Ferenc Általános Iskola
Szent Mihály Görög Katolikus Általános Iskola

Helyi népszokásaink, Szatmári táncok, énekek – Előadóművészét 
Kölcsey Ferenc Általános Iskola
Szent Mihály Görög Katolikus Általános Iskola

A Csebogár zenekar nyomában- kamarazene – Előadóművészét
Kölcsey Ferenc Általános Iskola
Szent Mihály Görög Katolikus Általános Iskola
Pinokkió színjátszó szakkör – Előadóművészét

Kölcsey Ferenc Általános Iskola
Szent Mihály Görög Katolikus Általános Iskola

A festészet alapjai szakkör – Képzőművészet
Kölcsey Ferenc Általános Iskola
Szent Mihály Görög Katolikus Általános Iskola

A szobrászat alapjai szakkör – Képzőművészet
Kölcsey Ferenc Általános Iskola
Szent Mihály Görög Katolikus Általános Iskola


„KINCSESTÁR”


 

A nyíradonyi művelődési ház a köznevelés eredményességéért

EFOP-3.3.2-16-2016-00352


részletek..

„GYÖNGYHÁZ”

Társadalmi Megújulás Operatív Program
Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában
részletek..

„HAGYOMÁNYAINKBÓL ÉPÍTKEZÜNK”

A Társadalmi Megújulás Operatív Program
Építő közösségek” 3. ütem – A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos
 alapkompetenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában.