Az egyesület bemutatkozása

A Pinokkió Kulturális Egyesület 1993 óta működik, tagságát az alapító pedagógusokon, közművelődési szakembereken kívül a település gyermek – és ifjúsági korú amatőr művészeti csoportjai alkotják. Alakuláskori célunk, hogy szerteágazó tevékenységünkkel a nevelést és a közművelődést támogatjuk, önkéntes munkával, szabadidőnkben többletforrások teremtésével járulunk hozzá lakóhelyünk lakosságmegtartó erejéhez.

Az egyesület célja, hogy az egyesületre, illetve a közhasznú szervezetekre vonatkozó jogszabályok betartása mellett a társadalom érdekeivel összhangban – a Nyíradonyban és vonzáskörzetében élő fiatalok érdeklődését felkeltse a művészetek, az egyetemes emberi kultúra értékei iránt, tehetséggondozás, értékmegőrzés, hagyományápolás, közösségfejlesztés, s mindezen célok megvalósításához szükséges feltételek megteremtése:

- modern- és sporttáncokat kedvelő fiatalok számára foglalkozások szervezése
- a magyar népi kultúra értékeinek közvetítése és népszerűsítése a fiatalok körében
- a nemzeti identitás tudat erősítése a határon túli magyarsággal való kapcsolattartás útján
- a természet- és környezetvédelem fontosságának tudatosítása, a felnövekvő generáció környezettudatos életmódra nevelése
- az egyesület kiemelt célja a hátrányos helyzetű gyermek- és ifjúsági korosztályokkal való foglalkozás.
 

Az egyesület székhelye: 4254 Nyíradony, Dózsa György út 7.

„KINCSESTÁR”


 

A nyíradonyi művelődési ház a köznevelés eredményességéért

EFOP-3.3.2-16-2016-00352


részletek..

„GYÖNGYHÁZ”

Társadalmi Megújulás Operatív Program
Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában
részletek..

„HAGYOMÁNYAINKBÓL ÉPÍTKEZÜNK”

A Társadalmi Megújulás Operatív Program
Építő közösségek” 3. ütem – A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos
 alapkompetenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában.