CSSP-NEPTANC-MO-2017-0090 „Magyarországi néptáncegyüttesek támogatása”
CSSP-NEPTANC-MO-2017-0090
„Magyarországi n éptáncegyüttesek támogatása”

A támogatás lehetőséget adott az együttes szakmai fejlődésére, viseletállományának frissitésére. A táncos lábbelik igen nagy igénybevételnek vannak kitéve, a pályázat alkalmat adott ennek a problémának a megoldására, ennek eredményeként 10 pár férfi csizmát és 5 pár karaktercipőt vásároltunk. A bagi koregráfiához 12 rend bagi viselethez jutottunk hozzá, valamint a fiúknak vásároltunk 5 db fehér inget és mellényt. Az év közbeni Országos Ifjúsági Szólótáncversenyen részt vett négy párunk, számukra mezőföldi viseletet varrattunk.
Szakmai munkánkat erősen támogatta a pályázat.
Bagi táncokat az aranysarkantyús Szokolik Szabolcstól és Szokolik Melindától tanulhatott a néptáncegyüttes, akik szakmai és emberi poztítivumokat hoztak a táncosok számára.
Szarka Zsolttól eleki táncokat tanultak táncosaink, aki az eleki tájegység kíváló ismerője, átadója. Örökös aranysarkantyús táncosként és néptáncpedagógusként hitelesen adta át számunkra tudását. Husvéth Csaba a Nógrád Táncegyüttes művészeti vezetője rimóci táncanyaggal bővítette az együttes szakmai repertoárját.
Csovban Renáta népi ének oktató a tanult táncok népdalkincsének megtanításában volt segítségünkre. A tanult bagi és rimóci népdalokból dalcsokrot is állított össze, amelyet számos plénum előtt előadtak már a csoport tagjai.
Szakmai eredmények: Bagi táncok megtanulása, koreográfia készítése: „ Nagy nap van minálunk dicső lakodalom” címen, amellyel a Megyei Néptáncfórumon Furik Rita koreográfustól és Darmos István táncpedagógustól elismerő, szakmaiságunkat támogató értékelést kaptunk. A bagi táncanyag feldolgozása után egy pár táncosunk a Jászberényi Szólótáncversenyen szabadon választott táncanyagként bagi lassú és friss csárdás hiteles improvizatív eltáncolását választotta, melynek eredménye Táncosi Nívódíj lett.
Eleki koreográfiánkat a Ligetaljai Kulturális Napok rendezvényén adtuk elő nagy sikerrel, ezen tánccal a továbbiakban is szeretnénk foglalkozni, motívumkincsének gazdagságában elmélyülni. A rimóci táncok vidámsága felszabadította táncosainkat, koreográfiánk az „ Elvesztettem selyemrojtú keszkenőm” címet kapta, mellyel elnyertük számos helyen a közönség elismerését. 

„KINCSESTÁR”


 

A nyíradonyi művelődési ház a köznevelés eredményességéért

EFOP-3.3.2-16-2016-00352


részletek..

„GYÖNGYHÁZ”

Társadalmi Megújulás Operatív Program
Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában
részletek..

„HAGYOMÁNYAINKBÓL ÉPÍTKEZÜNK”

A Társadalmi Megújulás Operatív Program
Építő közösségek” 3. ütem – A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos
 alapkompetenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában.