Bemutatkozás

Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Városi Könyvtár
Nyíradonyi Városi Könyvtár

 

Története
 

Nyíradony 1937-ben kapott népkönyvtárat 142 kötettel. 1959 az a dátum, amikortól a hitelesített leltárkönyvvel megnyílik a közművelődési könyvtár. 1984-ben a könyvállomány 30,5%-a szakirodalom, 39,7%-a szépirodalom, 29,8%-a gyermek-és ifjúsági irodalom. Ekkor a könyvtárnak 53 folyóirat, heti-és napilap járt.


Az évek során különböző helyeken működött a könyvtár: többek között a Móricz Zsigmond Művelődési Házban is, majd 2001-től a Kossuth u. 7. sz. alatti önkormányzati ingatlanban. 2011-től a Kölcsey Ferenc Gimnázium Általános Oktatási és Nevelési Központ adott helyet intézményünknek, jelenleg is itt várjuk a hozzánk látogató könyvtárhasználókat.


Jelene

Könyvtárunkban évente majdnem 1000 fő az aktív használók, olvasók létszáma. Több mint 14000 kötetes állomány áll a látogatók rendelkezésére, e mellett 65 féle folyóirat olvasására és kölcsönzésére van lehetőség. 2013-tól a hagyományos dokumentum típusokon túl, új, auditív dokumentumokkal – hangos könyvekkel – bővült állományunk.

      


                        

A könyvtár alaptevékenysége

A kulturális és muzeális értékekről a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. Tv. 68. § kapott felhatalmazása alapján e törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével a következők szerint határozza meg:

a könyvtár általános gyűjtőkörű, nyilvános, közkönyvtár gyűjteményeikbe, szolgáltatásaihoz való hozzáférést állampolgári jogon biztosítja a nyíradonyi lakosság számára.

 • A könyvtár különös tekintettel szervezi gyűjteményét a település helyismereti anyagára, ennek megőrzése és védelme kiemelkedő jelentőségű.
 • Dokumentumok kölcsönzése és helyben használatának biztosítása
 • Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
 • Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
 • Könyvtárközi kölcsönzés szolgáltatás
 • Tájékoztatás
 • Sajtófigyelés
 • 2013-tól ÚJ szolgáltatás: nyomtatás, fénymásolás, szkennelés térítés ellenében vehető igénybe.

 


Nyitvatartás

hétfőtől - péntekig 8.30-17.00-ig
szombat 8.00-12.00-ig

Munkatársak

Intézményegység-vezető könyvtáros: Baloghné Madar Lívia


Díjtételek

Kölcsönzési díj: 16 éves korig és 70 év felett ingyenes.

Ingyenes továbbá Nyíradony Város Díszpolgárai számára, vakok és gyengénlátók számára a 6/2001.(1.17) Korm. Rend. értelmében a könyvtári dolgozóknak, a muzeális intézmények dolgozóinak.

16 éves kortól diákigazolvány esetén 500 Ft/év
Felnőttek: 1200 Ft/év

Pártoló tagsági díj: 1000 Ft.
A befolyt összeget állománygyarapításra fordítja a könyvtár./

Könyvtárközi kölcsönzés: A könyvtárközi kölcsönzés feltételeiről a könyvtáros ad tájékoztatást.

Elveszett olvasójegy pótlása: 100 Ft

Kölcsönözhető dokumentumok száma:
l4 év alatt: 4 db/alkalom
l4 év felett: 8 db/alkalom

Kölcsönzési határidő: 
Könyvek esetében: 3 hét
Folyóiratok esetében: 1 hét
Határidő hosszabbítás: 2 x 3 hét (csak könyvek esetén )

Késedelmi díj:
Felnőtt: 10 Ft/dokumentum/nap
Gyerek: 5 Ft/dokumentum/nap
AV dokumentum: 120 Ft/dokumentum/nap

Díjszabás: 
Fénymásolás:                      Nyomtatás:
1 oldalas: 15 Ft                1 oldalas: 20 Ft
  2 oldalas: 20 Ft               2 oldalas: 25 Ft
                                                       50 oldaltól:                        Teljes oldalas fénykép nyomtatás: 50 Ft/oldal

                                                                                                 1 oldalas: 10 Ft 

                                                                                                 2 oldalas: 15 Ft

Szkennelés: 50.-Ft/dokumentum
 

A könyvtárhasználó kötelessége a dokumentumok védelme. A kölcsönzött dokumentumot megrongálódása vagy elvesztése esetén az olvasónak pótolni kell egy azonos kiadású, vagy friss példánnyal. Amennyiben ez nem lehetséges, a rossz állapotban - (összefirkált, elszakított, piszkos) - visszahozott, vagy elveszített könyvek értékét a 3/1975.(VIII.17.) KM-PM sz. rend. 20-21.§.-ban foglalt rendelkezések szerint köteles megtéríteni. Az érték meghatározásához a Címleltárkönyvben szereplő, a könyvtár által megállapított gyűjteményi érték vagy antikvár becsérték az irányadó.

Küldetésnyilatkozat
 

Kapcsolódva a hazai könyvtári terület küldetésnyilatkozatában megfogalmazottakhoz, a Nyíradonyi Városi Könyvtár az alábbiakban fogalmazza meg és teszi közé küldetésnyilatkozatát.

A Nyíradonyi Városi Könyvtár települési és térségi szolgáltatásokat ellátó nyilvános könyvtár.

Fő feladata, hogy az érdeklődők lehető legszélesebb köre számára biztosítsa a lehetőséget a magyar és az egyetemes kultúra megismerésére, a folyamatos önművelődésre és a színvonalas szórakozásra azzal, hogy mindenki számára biztosítsa a szabad, korlátozás nélküli hozzáférést a dokumentumokhoz, információkhoz a saját állomány, illetve más könyvtárak adatbázisainak, és az Országos Dokumentumellátási Rendszer szolgáltatásainak igénybevételével.
Ennek érdekében a könyvtár folyamatosan bővülő dokumentumállományával (a gyűjtőkörébe tartozó dokumentumok igényeknek megfelelő folyamatos beszerzésével), a dokumentumok felhasználói igényeknek megfelelő feldolgozásával és a könyvtári szolgáltatások szervezésével támogatja:

 • az oktatás különböző szintjein a szervezett oktatásban és az önképzésben résztvevő személyek tanulását, az iskolák pedagógiai programját,
 • a gyermekek olvasóvá nevelését, az életen át tartó tanulás segítését,
 • az állampolgári jogok gyakorlásához szükséges közhasznú ismeretek megszerzését,
 • a társadalom, a tudomány, a kultúra területén való tájékozódást,
 • településünk természeti értékeinek, kulturális, történelmi, néprajzi hagyományainak kutatását, bemutatását, a szabadidő hasznos eltöltését.


A kitűzött célok megvalósítása érdekében:

 • a könyvtár állományát folyamatosan gyarapítjuk,
 • gondoskodunk az állomány minél mélyebb feltárásáról, 
 • tájékoztatást nyújtunk a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer szolgáltatásairól; 
 • segítjük az állampolgári jogok gyakorlásához szükséges információk megszerzését a könyvtárhasználók részére
 • segítjük a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátítását, az oktatási és az egész életen át tartó tanulást;
 • könyvtárközi kölcsönzés keretében közvetítjük más könyvtárak szolgáltatásait,
 • elektronikus eszközökre és forrásokra támaszkodva fejlesztjük az intézmény tájékoztató-információs szolgáltatásait,
 • kapcsolattartás oktatási, kulturális intézményekkel és civil szervezetekkel a könyvtári ellátás színvonalának emelésére, a város és a térségi települések kulturális életének színesítésére.
 • tevékenységünket, állománygyarapítási stratégiánkat összehangoljuk a városban működő oktatási és közművelődési intézményekkel, vállalatokkal, cégekkel; 


Törekszünk arra, hogy megteremtsük a mindennapi követelményeknek megfelelő nyilvános könyvtári szolgáltatást.

Elérhetőségek

Városi Könyvtár 4254 Nyíradony, Jókai u. 2.
Telefonszám: 06/ 52 /203-024
E-mail: nyirlibr@gmail.com


Hasznos linkek:

Facebook-Nyíradonyi Városi Könyvtár: Facebook

Ligetaljai Hírmondó: Ligetaljai Hírmondó

Méliusz Juhász Péter Könyvtár: Méliusz Juhász Péter Könyvtár

MOKKA-ODR közös katalógus: ODR kereső

Országos Széchényi Könyvtár: OSZK

Nemzeti Audiovizuális Archívum: NAVA

Menetrendek:               Menetrendek

„KINCSESTÁR”


 

A nyíradonyi művelődési ház a köznevelés eredményességéért

EFOP-3.3.2-16-2016-00352


részletek..

„GYÖNGYHÁZ”

Társadalmi Megújulás Operatív Program
Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában
részletek..

„HAGYOMÁNYAINKBÓL ÉPÍTKEZÜNK”

A Társadalmi Megújulás Operatív Program
Építő közösségek” 3. ütem – A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos
 alapkompetenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában.