"A vászonfazék nyomában..." - Kézműves tehetségek gondozása

„A vászonfazék nyomában…” – Kézműves tehetségek gondozása
NTP-KKI-16-0334
Támogatási összeg: 1.000.000 Ft


A Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Városi Könyvtár pályázatott nyújtott be a 2016-os Nemzeti Tehetség Program keretében „A vászonfazék nyomában…” címmel, mely támogatásban részesült. A program megvalósulásának ideje: 2016. július 1 – 2017. április 30.
E program indításaként már a nyári alkotótábor munkájába is bekapcsolódtak a kiválasztott tanulók.
Szeptemberben tovább folytatódik a tehetséggondozás: a Nemzeti Tehetség Program keretében célul tűztük ki a – többnyire hátrányos helyzetű - kézműves tehetségek gondozását, melynek során a gyerekek megismerhetik a népi kismesterségek, és főként a fazekasság fortélyait, eszközeit, hagyományait. Ezen alkalmak során ismert kézműves szakemberek segítségét vesszük igénybe.
 

A pályázatba bevont gyerekek mélyebb ismeretet szerezhettek a város szellemi és tárgyi értékeiről. A projekt lebonyolításával hozzájárultunk a településen a műveltség és az ízléskultúra fejlesztéséhez. Vélhetően néhány gyerek esetében e kreatív ipari terület megismertetésével hozzájárultunk a pályaválasztás sikeréhez. Programunk, a szakmai vezetők tudása lehetővé tette a tehetségek kibontakoztatását.

A háromnapos tehetséggondozó táborban a gyerekek közvetlenül nyerhettek betekintést a különböző mesterségek világába (faműves, fajátékkészítő, pásztorművészet mellett a hagyományos formákból kiindulva ma is jól használható tárgyak, bútorok készítésével, népi bőrműves, nemezelő, fazekas mesterség). Ez a személyes megtapasztalás megerősítette a gyerekekben a különböző szakmákhoz való vonzalmukat.

Megismerkedtek a leghíresebb fazekasközponttal, munkásságukkal, termékeikkel. Mind a szakmai vezetők, mind a tanulók tapasztalatot cserélhettek egymással, s diákjaink útravalóként hasznos tanácsokat kaptak. A szabadidős foglalkozások lehetőséget nyújtottak a gyerekeknek a kikapcsolódásra, a várossal való ismerkedésre, nádudvari hagyományok megismerésére.

A hazautazás során ellátogattunk a Hortobágyi Nemzeti Park Látogatóközpontba, ahol többek között a Hortobágyra jellemző kézműves mesterségeket tekinthették meg a gyerekek élő képekben. Betekintést nyertek a szíjgyártó-, fazekas-, a csizmadia-, a kovács-, kalapos-, mézeskalács készítő- és bognármesterek korhűen berendezett műhelyébe. A Nádudvaron szerzett ismereteik itt kibővültek új ismeretekkel.
 

„KINCSESTÁR”


 

A nyíradonyi művelődési ház a köznevelés eredményességéért

EFOP-3.3.2-16-2016-00352


részletek..

„GYÖNGYHÁZ”

Társadalmi Megújulás Operatív Program
Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában
részletek..

„HAGYOMÁNYAINKBÓL ÉPÍTKEZÜNK”

A Társadalmi Megújulás Operatív Program
Építő közösségek” 3. ütem – A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos
 alapkompetenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában.